FI SV EN

Jos olet jäsen, kirjaudu ensin tästä. Kirjautuminen tuo yhteystietosi esitäytettyinä lomakkeille ja asiasi käsittely nopeutuu. Linkki aihealueen lomakkeisiin on otsikossa. Voit vaihtaa aiheen lomakkeesta. Yhteydenottolomakkeille ei ole pakko kirjautua, mutta se on suositeltavaa. Kirjautumiseen liittyvät ohjeet löydät täältä https://oaj.fi/kirjautumisohjeet.

Voit tarkistaa ja päivittää lähes kaikki jäsentietosi osoitteessa https://omattiedot.oaj.fi Siellä voit myös tarkistaa, laskea ja maksaa jäsenmaksusi.

OAJ:n tietosuojalomakkeen löydät osoitteesta https://oaj.fi/tietosuojaseloste.

Jäsenyys

Huom! Jos olet ottanut lomakkeella yhteyttä jäsenyyteen liittyvästä asiasta kesän aikana, älä lähetä lomaketta uudelleen. Käsittelyjonossa on tällä hetkellä useita saman henkilön samaa asiaa koskevia yhteydenottoja, mikä on lisännyt jäsenpalvelun ruuhkaa. Valitse kohta Jäsenyys, kun tarvitset apua esimerkiksi liittymisessä, omien tietojen päivittämisessä, jäsenmaksuasioissa tai eläkkeelle jäämisessä. Ennen yhteydenottoa kannattaa tutustua www.oaj.fi/omattiedot -sivustoon. Sieltä löydät vastaukset mm. usein kysyttyihin kysymyksiin sekä ohjeet ja linkit omien tietojen päivittämiseen.

Sopimus-, kelpoisuus-, palkka- ja lakiasiat sekä työsuojelu

Valitse kohta tämä kohta, jos sinulla on kysyttävää työstäsi, kelpoisuuksista, palkasta, työstä poissaolosta tai työn päättymisestä. Voit kysyä myös työsuojelusta, esimerkiksi työympäristön turvallisuudesta, tasa-arvosta, työn kuormittavuudesta tai epäasiallisesta kohtelusta. Lisäksi voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää opetuksen ja työn lakiasioista.

Koulutukset

Valitse kohta Koulutukset, jos halut kysyä OAJ:n järjestämistä koulutuksista, seminaareista tai tilaisuuksista. Ilmoittautuminen koulutuksiin omat tiedot -sivultasi.

Opettaja-lehti ja viestintä

Valitse tämä yhteydenottolomake, jos haluat esimerkiksi lähettää muistokirjoituksen Opettaja-lehden verkkosivulle, mielipiteen lehden Keskustelua-palstalle ja jättää ilmoituksen Open markkinoihin tai tilata Opettaja-lehden.

Yhdistykset ja muut yhteisöt

Ota yhteyttä tällä lomakkeella, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi OAJ:n säännöistä, toimintatavoista, järjestön ansiomerkeistä tai järjestö- tai luottamustehtävien päivityksistä. Jos edustat vakuutusyhtiötä, työttömyyskassaa tai muuta ammattiliittoa, valitse lomakkeelta Jäsenyysasiat.

Henkilöstön edustajan tehtävästä ilmoittaminen

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yksityisen sektorin luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, sekä kunnan tai yksityisen sektorin työsuojeluvaltuutetun tai vastaavan henkilöstön edustajan valinnasta. Täytä yhteydenottolomakkeen liitteeksi ilmoitus luottamusmiesrekisteriin lomake tai ilmoitus työsuojelutoimijoiden rekisteriin lomake. Toiseksi liitteeksi tarvitaan aina luottamusmies- tai työsuojelutoimijoiden valintaa koskeva pöytäkirja.

Tietojärjestelmät

Käytä tätä yhteydenottolomaketta, jos kysymyksesi liittyy kirjautumiseen, käyttöoikeuksiin, Edustettavat jäsenet -sovellukseen, tietojärjestelmien kehittämiseen, sisältöön tai käyttöön tai tietotekniseen ongelmaan.

Työnantaja/palkanlaskija

Huom! Nämä lomakkeet on tarkoitettu vain työnantajille ja palkanlaskijoille. Lomakkeet eivät ohjaudu OAJ:n jäsenpalveluun.

Tilattavat esitteet ja julkaisut

Käytä tätä yhteydenottolomaketta tilatessasi OAJ:n varastossa olevia esitteitä ja julkaisuja.

Tietosuoja

Käytä tätä lomaketta, jos haluat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tai tietoturvasta. Lomakkeella voi tehdä tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön, kysyä henkilötietojen käsittelystä yhdistyksissä tai henkilötietojen käsittelyä koskevasta sopimuksesta.

Taloushallintopalvelut

Valitse tämä yhtedenottolomake jos sinulla on kysyttävää matkalaskuista, palkkioista, järjestön vakuutuksista tai muista yleisistä järjestön talousasioista.

Järjestövalmius ja työtaistelu

Käytä tätä yhteydenottolomaketta, kun haluat kysyä järjestövalmiuteen tai mahdollisen työtaisteluun liittyvistä asioista, esimerkiksi työtaistelusta, lakkorajoista, lakkoavustuksesta tai työnantajan toimista työtaistelun aikana tai sitä ennen.