FI SV EN

Om du är medlem, rekommenderar vi att du ska först logga in här. När du loggar in kommer förhandsifyllda uppgifter på formuläret och vi kan behandla ditt ärende snabbare. Samtidigt kan du kontrollera att dina uppgifter är korrekta och vid behov uppdatera dem här. Klicka på rubrikerna för att komma till formulären.
Du loggar in på oaj.fi och vissa nättjänster med ditt medlemsnummer, e-postadress eller mobilnummer samt lösenord. Du ser medlemsnumret på ditt medlemskort.
Du kan logga in med bankkoder eller genom mobilidentifikation som är tjänster med stark autentisering. Välj det alternativ som passar dig bäst. Här behövs inget medlemsnummer.

Medlemskap

Välj medlemskap om du till exempel behöver hjälp med medlemsansökan, uppdatering av medlemsuppgifter, medlemsavgifter eller när du ska gå i pension. Först lönar det sig att gå till sidan Uppdatera dina uppgifter. Här finns bland annat svar på de vanligaste frågorna samt anvisningar och länkar till att uppdatera egna uppgifter.

Arbete

Med det här formuläret kontaktar du oss i frågor som gäller ditt arbete, behörigheter, lön, frånvaro eller att arbetet upphör. Du kan också fråga om arbetarskydd som till exempel arbetsmiljö och säkerhet, jämlikhet, arbetsbelastning eller osakligt bemötande. Vi svarar också på juridiska frågor om undervisning och arbete.

Utbildningar

Välj det här formuläret om ditt ärende gäller utbildningar, seminarier eller tillställningar. Du anmäler dig till kurser via dina egna uppgifter här.

Tidningen Opettaja och kommunikationsfrågor

Välj det här kontaktformuläret när du till exempel vill skicka in en minnesruna eller insändare till tidningen Opettaja, prenumerera på tidningen eller annonsera på lärarnas pryltorg på webben.

Föreningar

Använd det här formuläret om ärendet gäller till exempel OAJ:s stadgar, verksamhet, förtjänsttecken eller uppdatering av organisations- eller förtroendemannauppgifter.

Anmälan om uppdrag som företrädare för personalen

Med den här blanketten anmäler du om val av förtroendeman eller förtroendeombud inom privata sektorn eller val av arbetarskyddsfullmäktige eller annan företrädare för personalen inom privata eller kommunala sektorn. Fyll i anmälningsblanketten till OAJ:s förtroendemannaregister eller anmälningsblanketten till arbetarskyddsregistret och skicka som bilaga till kontaktformuläret. Bifoga också alltid en kopia av valprotokollet.

Datasystem

Fyll i det här kontaktformuläret om ditt ärende gäller inloggning, användarrättigheter, medlemsregistertillämpningen, datasystem eller datatekniskt problem.

Arbetsgivare/löneräknare

Obs! De här kontaktformulären är endast för arbetsgivaren eller löneadministrationen. Medlemsservice handlar inte de här kontaktformulären.

Beställ broschyrer och publikationer

Fyll i formuläret för att beställa OAJ:s broschyrer och publikationer.

Dataskydd

Fyll i det här kontaktformuläret om du vill ha uppgifter om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om dataskyddet. Begäran om information är i enlighet med dataskyddsförordningen. Du kan även fråga hur föreningen behandlar personuppgifter eller om avtalet som gäller behandlingen av personuppgifter.

Ekonomiförvaltningstjänster

Välj det här kontaktformuläret om du har frågor om reseräkningar, arvoden, försäkringar eller andra ekonomiska ärenden.

Organisationsberedskap och arbetskonflikt

Välj det det här formuläret när du har frågor om organisationsberedskapen eller eventuell arbetskonflikt; till exempel stridsåtgärder, strejkgränser, strejkbidrag och om arbetsgivarens åtgärder före och under en stridsåtgärd.