FI SV EN

Ärendet gäller

Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina uppgifter

Om du är medlem ska du först logga in här. När du loggar in kommer förhandsifyllda uppgifter på formuläret och vi kan behandla ditt ärende snabbare.

Samtidigt kan du kontrollera att dina uppgifter är korrekta och vid behov uppdatera dem här. Klicka på rubrikerna för att komma till formulären.


Du loggar in på oaj.fi och vissa nättjänster med ditt medlemsnummer, e-postadress eller mobilnummer samt lösenord. Du ser medlemsnumret på ditt medlemskort.
Du kan logga in med bankkoder eller genom mobilidentifikation som är tjänster med stark autentisering. Välj det alternativ som passar dig bäst. Här behövs inget medlemsnummer.

Du hittar OAJ:s dataskyddsblankett på adressen https://www.oaj.fi/dataskyddsbeskrivning/.

Jag är inte medlem

Fyll i dina uppgifter

Om du är medlem ska du först logga in här. När du loggar in kommer förhandsifyllda uppgifter på formuläret och vi kan behandla ditt ärende snabbare.

Samtidigt kan du kontrollera att dina uppgifter är korrekta och vid behov uppdatera dem här. Klicka på rubrikerna för att komma till formulären.


Du loggar in på oaj.fi och vissa nättjänster med ditt medlemsnummer, e-postadress eller mobilnummer samt lösenord. Du ser medlemsnumret på ditt medlemskort.
Du kan logga in med bankkoder eller genom mobilidentifikation som är tjänster med stark autentisering. Välj det alternativ som passar dig bäst. Här behövs inget medlemsnummer.

Du hittar OAJ:s dataskyddsblankett på adressen https://www.oaj.fi/dataskyddsbeskrivning/.

Jag är inte medlem

Information om medlemsförmåner finns på adressen https://www.oaj.fi/sv/medlemskap/#medlemsformaner Logga in för mer information. Du kan läsa mer om försäkringsförmånerna och -villkoren på adressen http://www.turva.fi/oaj

Självbetalande medlem
Arbetsgivaruppbörd

{jasenyyden_paattaminen_ohje_html}

-

-

Vi får automatiskt dina adressuppgifter via posten. Uppdatera endast dina adressuppgifter om du bor utomlands eller har en hemlig adress/spärrmarkering. Du kan uppdatera e-postadress och telefonnummer på medlemssidorna under Mina uppgifter. Kontakta oss via det här formuläret om du har frågor eller du behöver hjälp.

Ansluta dig här: omattiedot.oaj.fi/liity/ Vill du veta mera? Läs: Bli medlem

Läs om förtroendemannasystemet bland annat om val, mandatperiod, tidsanvändning och ersättning. www.oaj.fi/sv/oaj/luottamusmiehet

Adressändringsformuläret är avsett för personer som inte är medlemmar i OAJ. Formulärets uppgifter förmedlas till Laserma Oy som sköter Opettaja-tidningens beställningar. Gör en adressändring genom att logga in till dina uppgifter om du är medlem i OAJ.

Tidigare adress

Ny adress

Datum för när adressändringen träder i kraft.

Prenumerationsblanketten är avsedd för personer som inte är medlemmar i OAJ. Uppgifterna skickas till Laserma Oy som sköter om tidningsprenumerationerna.

Prenumerant

Tidningsmottagare (fyll bara i om mottagaren är annan än beställaren)

Betalarens uppgifter (fyll bara i om betalaren är annan än beställaren)

Prenumerationsuppgifter

Skriv minnesrunan i fältet. Texten kan vara maximalt 1300 tecken mellanslagen medräknade. Kom ihåg att skriva den avlidnes födelse- och dödsdatum och den viktigaste eller de viktigaste befattningsbenämningarna. Kom också ihåg underskrift. Redaktionen behandlar alla texter.
I fältet för tilläggsinformation kan du skriva önskat publiceringsdatum och annan information om materialet.
Här kan du bifoga porträttbild till minnesrunan
Skriv titel, namn, ålder, födelsedag och hemort i uppgiftsfältet. Bifoga en porträttbild av personen som firar sin bemärkelsedag under Välj fil.
I fältet för tilläggsinformation kan du skriva önskat publiceringsdatum och annan information om materialet.
Texten kan vara max 2000 tecken med mellanslag
I fältet för tilläggsinformation kan du skriva önskat publiceringsdatum och annan information om materialet.

Lärarnas pryltorg (Open markkinat) är avsedd endast för medlemmar och därför kan annons skrivas först efter inloggning. Annonserna publiceras gratis på webbplatsen opettaja.fi. Du får inte göra reklam för företag eller affärsverksamhet. Annonsen publiceras inom några dagar från inlämnandet. Vi publicerar inte arbetsplatsannonser, kursträffar eller webbadresser. Annonsen är på nätet i fyra veckor.

Annonsen får vara högst 300 tecken mellanslagen medräknade. Glöm inte att skriva kontaktuppgifter i annonsen.
I fältet för tilläggsinformation kan du skriva önskat publiceringsdatum och annan information om materialet.

Kurser och seminarier på sidan OAJ utbildar. Läs även Järjestökoulutusohje.pdf och Sopimuskoulutus.pdf

Reseräkningar M2-reseräkningsprogrammet https://www.saasm2.com/login.asp ja M2-ohje

Kontakta oss via det här formuläret om du har frågor om utbildningar.

Anvisningar för inloggning finns också här https://www.oaj.fi/sv/medlemskap/oajs-nattjanster/sa-har-loggar-du-in/

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Anvisningar för inloggning finns också här https://www.oaj.fi/sv/medlemskap/oajs-nattjanster/sa-har-loggar-du-in/

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Dataskyddet tryggar en registrerad persons integritet vid behandling av personuppgifter. OAJ:s dataskyddsbeskrivning redogör för hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter i all vår verksamhet under ditt medlemskap och efter det. Du har rätt att när som helst kontrollera vilka uppgifter vi har om dig. Det här gör du med formuläret för begäran om information. Läs vår dataskyddsbeskrivning.

Dataskyddet tryggar en registrerad persons integritet vid behandling av personuppgifter. OAJ:s dataskyddsbeskrivning redogör för hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter i all vår verksamhet under ditt medlemskap och efter det. Du har rätt att när som helst kontrollera vilka uppgifter vi har om dig. Det här gör du med formuläret för begäran om information. Läs vår dataskyddsbeskrivning.

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga
Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga
Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Kontaktuppgifter för försändelsen

{tp_ohjeteksti}

Produkt Antal Lägg till rad
Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Vilken förening eller arbetsgivare gäller saken? Om ditt ärende gäller listor, berätta vilken lista det gäller.

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga

Om du får ett felmeddelande ska du ta en skärmbild och sända bilden som bilaga. Skriv i textfältet både datum och klockslag för felmeddelandet. Lägg till ny bilaga